Validering.

Validering inom vuxenutbildning

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. I en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång. (Skolverket)

Validering är en individuell process som innebär att du tillsammans med oss gör en strukturerad bedömning, värdering av dina tidigare erfarenheter och utbildningar. Därför är det viktigt att du har i din ägo, betyg, intyg, interna kursdokument och även i vissa fall olika verksamhets delegeringar och dokument som kan vara av värde för dig i denna valideringsprocess där du skall få dina tidigare kunskaper och kompetensområden erkända.

Först görs gemensamt en

Översiktlig kompetenskartläggning

Utförs genom samtal, självskattningsverktyg, portfolio och liknande.

Fördjupad kompetenskartläggning

Utförs med en fördjupad kompetenskartläggning och vi använder oss av ämnes- och kursplaner, framför allt de delar som rör syfte och mål, men även det centrala innehållet riktat mot vård och omsorgsprogrammet. Då jämför vi det du redan har med dig i ditt bagage mot de förväntade målen. Därefter skräddarsyr vi kursen som skall göras i de moment du saknar. Detta betyder att vi kan korta av studietiden och du får en individuellt anpassad studiegång hos oss.

Dokumentation av valideringen

Intyg

Valideringen avslutas med en samlad dokumentation av individens kunskaper och kompetens. Eleven har rätt att få sina kunskaper och sin kompetens dokumenterade skriftligt i ett intyg. Även den som genomgått en validering inom ramen för en orienteringskurs ska få ett intyg.

Betyg

Betygsättning efter en validering sker genom prövning. En prövning kan också genomföras utan föregående studier eller validering.

Validering innebär att vi gemensamt gör en:

 

  • Kartläggning

  • Bedömning

  • Värdering av faktiska kompetenser och kunskapsdjup, dina färdigheter och förmågor

  • Dokumenterar en individuell studieplan och en genomförandeplan

  • Utvärderar hela tiden under tidens gång och valideringen hålls levande genom hela din utbildning, tillsammans med oss.

Care Education har lång erfarenhet av att validera och vi är aktiva med att följa de riktlinjer som skolverket och valideringsinfo.se rekommenderar att skall följas. Kvaliteten på vårt arbetssätt är hög och de studerande är vanligtvis väldigt nöjda och trygga genom denna process. Vi jobbar aktivt att verkligen lyfta individen framåt i sin utveckling och få en positiv inställning till sina framtida studier.

Referenser

https://www.valideringsinfo.se/

http://www.skolverket.se/bedomning/validering

Så här ansöker du
Helenas almanacka
Today 
RadDatePicker
Open the calendar popup.
JulyAugust 2021September
SunMonTueWedThuFriSat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
E-LEARNING LOGGA IN