Omvårdnadslyftet.

Regeringens satsning Omvårdnadslyftet ger vårdgivare ersättning för kompetensutveckling av vårdpersonal inom äldreomsorgen och LSS-verksamhet för äldre. Ersättning ges för både egen personal och vikarier. En miljard kronor avsätts för satsningen under 2011-2014.

 

Care Education har varit med sen starten 2011 och av de 270 kommuner som deltog fick enbart 31 kommuner behålla de utbetalda medlen. Care Educations kurssamordnare var delaktig i fyra av dessa kommuner. Vi har all den kunskap som krävs i ansökan, handläggning, kompetensinventering och slutligen utvärdering för att ni i verksamheterna tryggt skall kunna våga anta er utmaningen.

Vi har ett unikt koncept. De studerande studerar individuellt utefter egen genomförandeplan och individuella studieplan och den validering som individen får avgöra om denne vill göra. Validering pågår sedan kontinuerligt i de olika kurserna.

 

De väljer själva om de vill läsa ensamma, i grupp, på distans eller ordinär teoriundervisning.

 

Vi utför föreläsningar i grupp och befinner oss arbetsplatsnära efter behov, vi skräddarsyr då kurser så att verksamheterna och vi kan samarbeta för att nå kursmålen. Ibland kan hela grupper gå in för att studera en hel kurs gemensamt och med stöd av läraren och verksamheten.

 

Allt utefter behoven som finns. Vi är till för er och inte tvärtom. Hos oss existerar inte att studera på viss tid mellan terminer. Detta är ett uppdrag och den studerande lägger upp sina studier precis som denne vill, även om det är jullov. Vi är till för er i verksamheterna på individnivå och organisationsnivå.

 

Ersättningens storlek

Bidraget är 50 kronor per gymnasiepoäng. Beloppet betalas efter redovisning av betygsatta kurser. Socialstyrelsen anvisar datum för redovisning och utbetalning.

 

 

 

Programgemensamma karaktärsämnen totalt 1100

Funktionshinder & äldreområdet.

 

Hälsopedagogik

100

Medicin 1

150

Etik och människans livsvillkor

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Specialpedagogik 1

100

Vård och omsorgsarbete 1

200

Vård och omsorgsarbete 2

150

Samhällskunskap

50

Svenska (olika inriktningar)

100

Programfördjupningar för yrkesutgång äldreomsorg 300 poäng


Vård och omsorg vid demensvård

100

Äldres hälsa och livskvalitet

200

För personal som gått programfördjupning gerontologi och geriatrik är det möjligt

att därutöver studera.


Ergonomi

100

Kost måltid och munhälsa

100

Socialpedagogik

100

Vårdpedagogik och handledning

100

Lindrande vård

100

Psykiatri 2

200

Programfördjupningar för yrkesutgång funktionshinderområdet 300 poäng


Friskvård och hälsa

100

Socialpedagogik

100

Specialpedagogik 2

100

För personal som har fått kurserna i programfördjupningarna för yrkesutgång funktionshinderområdet är det möjligt att därutöver studera:


It i vård och omsorg

100

Vårdpedagogik och handledning

100

Psykiatri 2

200

Samhällsbaserad psykiatri

100

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

100

Äldres hälsa och livskvalitét

200

Programfördjupningar för yrkesutgång psykiatri


Psykiatri 2

200

Samhällsbaserad psykiatri

100

 

Specialiserade uppgifter – Kurser på gymnasienivå


Medicin 2

100

Samhällsbaserad psykiatri

100

Psykologi 2b

50

It i vård och omsorg

100

Ledarskap och organisation

100

Hemsjukvård

100

 

 

Allt du behöver veta om omvårdnadslyftet

http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/
kommunerforomvardnadslyftet-ko

 

Fördjupad information om utbildningsinriktningar

http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/
Documents/omvardnadslyftet-2013-kursforteckning.pdf

 

 

Kurser som berättigar till ersättning:

 

De kurser som ingår i Omvårdnadslyftet anknyter till, SOSFS (2011:1) Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsen.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18501/2011-11-28.pdf

Statsbidraget uppmuntrar också verksamheterna att utbilda sin personal i specialiserade uppgifter inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen identifierat behov av utbildning inom följande områden: Omsorg och vård vid livets slut, demenssjukdom, psykisk sjukdom, måltid, mat och näring samt funktionsbevarande omsorg.

Socialstyrelsen har med inrådan från regeringen tagit fram en skrift ”Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen”(2012)

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18572/2012-1-22.pdf

 

Vi erbjuder individuellt anpassade studier som utgår från deltagarens behov. Behoven varierar beroende på förkunskaper, studievana, språknivå med mera. Därför erbjuder vi

 

- validering och dialog och en genomförandeplan upprättas tillsammans med en individuella studieplan med just de kurser som var och en behöver.

- individuell handledning då vi kommer till arbetsplatsen under hela processens gång. Dialog sker hela tiden via vår unika lärplattform och via mail och telefon.

 

- läraren kommer till arbetsplatsen

- varierande inslag av distansstudier efter behov

- individuellt anpassad studietid utefter enskild individ

- fritt intag av studenter och de kan påbörja när de vill och önskar och pågår ända tills slutet 2014.

 

Vi erbjuder individuellt anpassade studier som utgår från individen och som anpassas till verksamhetens behov. Vi har ett unikt sätt att sätta oss in i era verksamheter och sy ihop projekt som kan gå in i varandra, fråga oss gärna mer om detta. Det är med andra ord kostnadseffektivt att samarbeta med oss, det skapas alltid ringar på vattnet till nya samarbetsområden.

 

 

 


 

 

 


Så här ansöker du
Helenas almanacka
Today 
RadDatePicker
Open the calendar popup.
JulyAugust 2021September
SunMonTueWedThuFriSat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
E-LEARNING LOGGA IN