Handledning

 

I framtiden kommer man vilja öka verksamheternas förmåga att ta emot praktikanter inom vård och omsorg. Dels för att vi inom vård och omsorg få kollegor i ökad utsträckning från andra länder än Sverige och att vi idag måste bli bättre att handleda dessa studenter och kollegor .

 

Dessutom har utbildningskraven ökat och därav så kommer även kravet att från kliniskt håll bli mer bred i sina kunskaper och kompetenser i hur man handleder på gruppnivå och individnivå. 


Det finns också forskning som tyder på att de anställdas välbefinnande och KASAM stiger med professionell handledning. I flera verksamheter har man sett att man kan förebygga sjukskrivningar och stärka personalkontinuitet på krävande arbetsplatser och situationer.

 

Därför kan vårt företag erbjuda en handledarutbildning på gymnasialnivå och under andra olika kontilationer som verkligen möter de krav som kommer ställas på handledarskapet i framtiden.

 

Vi kan erbjuda handledarutbildning som är och har varit väldigt uppskattad av de vi samarbetat med.

 

Vi kan också erbjuda arbetsplatsförlagd handledning i grupper. I grupper som vill utvecklas mot vissa önskemål och behov.

 

Kan vara allt från att få ett bättre samarbeta inom gruppen, bli bättre i bemötandet mot närstående och att bli professionella i möten där etiska dilemman kan uppstå.

 

Professionell handledarutbildning, bidrar till att ta verksamheten till hög kvalitetsnivå.

 

Ta kontakt med oss, vår utbildningssamordnare har gedigen utbildning, och bred erfarenhet av att handleda olika gruppkonstilationer och samordna handledarutbildning.

 

Vi har ett par verkligen kostnadseffektiva koncept vi kan delge er om ni skulle bli nyfikna.

Så här ansöker du
Helenas almanacka
Today 
RadDatePicker
Open the calendar popup.
JulyAugust 2021September
SunMonTueWedThuFriSat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
E-LEARNING LOGGA IN