FöretagetCareeducation sätter individen i centrum och börjar just där denne befinner sig.

Vi anser att det viktigt att innan studier påbörjas att vi lärt känna just dig, vem du är och vilka behov du har och även om du har tidigare erfarenheter, utbildningar som kan valideras. Det betyder att vi går igenom dina tidigare betyg, intyg, referenser och även arbetsplatserfarenheter. Detta för att se om dessa går att omsätta i det du skall studera. Det leder till att göra din studiegång så smidig som möjligt och att du kan nå dina uppsatta mål. Gemensamt skapar vi din individuella studieplan och din genomförandeplan. Vi utvärderar under processens gång. Vårt lärmaterial är baserat på vår pedagogiska och didaktiska grundsyn, vilket tydliggör för dig vad som förväntas av dig och vad vi har för förväntningar på oss, från dig.– vad skall läras ut? – varför det skall läras ut? – hur det skall läras ut? Och slutligen – för vem det skall läras ut?

 


Careeducation är också företaget som sätter den kliniska organisationen i centrum.


Vi anser det vara viktigt att gemensamt skapa värde, sätta nytänkande och utveckling framåt i tiden i fokus. Vi är vana att kombinera olika projekt med varandra, för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi har hjälpt flera kommuner att snabbt utvecklas framåt och dessutom vara ekonomiska med de medel som frisätts för olika kompetensutvecklingsprojekt från regeringen, socialstyrelsen och även EU – projekt. Dessutom kommer vi snabbt igång och det blir inga långdragna processer. Detta för att vi är professionella på källgranskning och omvärldsbevakning. Vi har höga ambitioner att kunna delge forskningsförankrade tjänster med hög kvalité. Vi har flera koncept färdiga och de är testade i ett flertal kommuner med framgångsrika resultat. Allt material är också tillgängliga på lärplattform som är extremt enkel att manövrera vid arbetsplatsträffar och annan internutbildningsverksamhet. Billigt och väldigt kostnadseffektivt, som framförallt stärker det livslånga lärandet i de kliniska verksamheterna.

 
Careeducation har höga mål då det gäller kvalité i allt vi gör och erbjuder.


Vi anser det av stor vikt att hålla hög kvalitet i det vi gör och erbjuder. Eftersom våra kunder kommer eller redan är i arbete inom människovårdandeyrken, och att de kliniska organisationerna är inom reglerade verksamheter inom HSL, SOL och LSS i de flesta fall. Så är det viktigt att vi som utbildningssamordnare är pålästa och kunniga och är den som ligger i framkant och verkligen vet hur de olika verksamheterna styrs utifrån juridik, rutiner och metoder. Detta för att ni som individer och i organisationer skall känna trygghet i att det vi erbjuder innehar de senaste rönen, och baseras på lagar, allmänna råd och författningar med hög evidensnivå. Vi arbetar aktivt både med att i vår egna utbildningsverksamhet och att i den kliniska verksamheten införa och vara behjälplig med att införa och utveckla” Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”


 Vi värdesätter mötet med dig, där du verkligen får lära känna oss som pedagoger och vi dig… För oss är det viktigt hur du trivs. Våra studenter brukar verkligen trivas med oss och vi kan se att mycket händer med varje unika individ i den inre tankevärlden under resans gång. (På bilden, dikter och gåva från f.d studenter.
Så här ansöker du
Helenas almanacka
Today 
RadDatePicker
Open the calendar popup.
JulyAugust 2021September
SunMonTueWedThuFriSat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
E-LEARNING LOGGA IN